Impresszum

A honlap tulajdonosa:

OIM - Magyar Pünkösdi Egyház, Országos Ifjúsági Misszió

Egyházunk honlapja: punkosdi.hu

Webtárhely:

HD Host tárhely: www.hdhost.hu
Kapcsolat: http://www.hdhost.hu/kapcsolat.php

Adatvédelmi elveink

Irányelv

Az OIM - a továbbiakban Honlap Tulajdonos -  a honlap működtetése során olyan  adatvédelmi elveknek kíván megfelelni, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és mindenekelőtt a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a felhasználók adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk kedves látogatóinkat arról, hogy regisztráció esetén az ehhez szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság másképp nem rendelkezik.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik. 

Önnek jogában áll korlátoznia vagy megtiltania azt, hogy a jelen webhelyen megadott személyes adatait a Honlap Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Honlap Tulajdonostól kérnie, hogy személyes adatait a webhelyről törölje. Ez irányú kéréseit kérjük a webhely kapcsolatfelvételi oldalán megtalálható e-mail címen vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze. 

A Honlap Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén). 

A webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak. 

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Honlap Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Honlap Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a Honlap Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Honlap Tulajdonossal üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére. 

Cookiek kezelése, tárolás

A webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelheti. Amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, azok használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaznak személyes adatokat, azok csak a webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatják, melynek célja az, hogy a webhely ezeken keresztül azonosítani tudja a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a webhely kényelmesebb böngészéséhez, azok  használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A webhely egyes szolgáltatásai és tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k használatának lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek. 

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Honlap Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A webhely tartalma

A webhelyen található tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Honlap Tulajdonos nem vállal garanciát. A Honlap Tulajdonos és annak alkalmazottai nem vállalnak felelősséget a jelen webhely tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Honlap Tulajdonos és független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Honlap Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

A Honlap Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat, szövegeket, adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Honlap Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jogvédelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja:

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A Honlap Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A webhelyről értesüléseket átvenni csak a webhelyre való hivatkozással és pontos idézettel lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A webáruház név, valamint a domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Honlap Tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Honlap Tulajdonos pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Altalános felelősség korlátozása

A Honlap Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. A Honlap Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából, azok használatra képtelen állapotából, meghibásodásából, szüneteléséből vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban a Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

A Honlap Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán – az elvárható legnagyobb gondosság mellett is – adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ezzel a kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Honlap Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!

© 2014-2016 Copyright ifjusagimisszio.hu, Minden jog fenntartva - All rights reserved.