Impresszum

Honlap tulajdonos:

MPE Országos Ifjúsági Misszió

Székhely: 1143 Budapest XIV. kerület, Gizella út 37.
Telefon: 1/251-6987, 1/222-0086
Honlap: www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/punkosdi.hu

Webtárhely és honlapkészítés:

HD Host, gyors céges webtárhely:
Corner-Media Kft., www.hdhost.hu

Honlap készítés és webdesign, webfejlesztés:
Corner-Media Kft., www.felhohonlap.hu, www.cornermedia.hu

ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ

Az MPE Országos Ifjúsági Misszió (továbbiakban OIM) az általa kezelt személyes adatokról az érintettek tájékoztatása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") rendelkezéseire, továbbá a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének ("Általános Adatvédelmi Rendelet") rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tájékoztatót („Tájékoztató”) teszi közzé. Jelen Tájékoztató az OIM Általános Szerződési Feltételeinek mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi, mely az alábbi publikus címen érhető el: https://www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/aszf

1. Adatkezelő

Felhasználó személyes adatainak felelős adatkezelője az MPE Országos Ifjúsági Misszió (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 37., Tel: 1/251-6987, 1/222-0086, e-mail: oimkapcsolat[kukac]gmail.com; honlap: www.ifjusagimisszio.hu, továbbiakban: OIM). Az OIM akkor kezeli a Felhasználó adatait, ha kapcsolatba lép velünk, rendezvényre jelentkezik, adományozást kezdeményez, feliratkozik hírleveleinkre vagy valamely rendezvényünkön vesz részt, melynek keretében a személyes adatait önkéntesen a rendelkezésünkre bocsátja.
 
2. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, hozzáféréssel rendelkezők

Az általunk gyűjtött információk egy része személyes adatnak minősül.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak, illetve címzettek köre az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Adatkezelés megnevezéseAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köre és céljaAdatkezelés időtartamaHozzáféréssel rendelkezők köre

Hírlevél küldése:

Célja az Országos Ifjúsági Misszióval kapcsolatba kerülő érintettek tájékoztatása, velük való kapcsolattartás ezen személyek kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján.

Az érintett hozzájárulása, melyet az OIM által szervezett valamely rendezvényen személyesen adott meg, vagy az OIM honlapján, valamely jelentkezési felületén az erre a célra létrehozott check-boxot megjelölte.

• Név: azonosítás céljából

• E-mail cím: kapcsolattartás céljából

• Forrás: az az információ, hogy az érintett hozzájárulása mikor került megadásra és milyen forrásból származik, amely adatok az adatminőség biztosítása céljából kerülnek kezelésre.

• Viselkedésalapú információ, hogy a címezett mikor, milyen IP címről nyitotta meg a levelet és mely linkekre kattintott a hírlevélben. Ezen adatokat a hírlevél hatékonyságának mérésével kapcsolatosan kezeli az OIM, hogy azt az információt a jövőbeli hírlevelek küldésével kapcsolatosan felhasználja. A hírlevél hatékonyságának mérése az OIM jogos érdekének minősül.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Amennyiben feliratkozol hírlevelünkre, úgy arról bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen leiratkozhatsz az oimkapcsolat[kukac]gmail.com címen, vagy hírlevélben elhelyezett leiratkozási linkre kattintva.

Az OIM illetékes munkatársai a szükséges mértékben rendelkeznek hozzáféréssel az adatokhoz.

Adatfeldolgozó.

Rendezvény szervezéséhez, lebonyolításához szükséges adatok

Az érintett hozzájárulása, melyet az OIM által szervezett valamely rendezvényre történő jelentkezés során az elektronikus űrlap beküldésével kifejezetten és önkéntesen adott meg, illetve az OIM internetes felületének használatával az ÁSZF-ben foglalt feltételeknek megfelelően elfogadott.

Az OIM jogos érdeke, hogy rendezvényei színvonalas megszervezéséhez az arra jelentkező személyek egyes személyes adatait megismerje és felhasználja. Ezen adatok anonimizálva a rendezvénnyel kapcsolatos statisztika elkészítéséhez is felhasználásra kerülhetnek.

• Név: azonosítás céljából
• Születési dátum
• E-mail cím: kapcsolattartás céljából
• Lakcím: kapcsolattartás céljából
• Telefonszám: kapcsolattartás céljából
• Felekezet és gyülekezet: szállásbeosztás céljából
• Foglalkozás, szakma (- megadása nem kötelező): rendezvényszervezés során a jelentkezők szakmai irányultságának, érdeklődésének tekintetbe vétele céljából.
• Részvétel típusa (résztvevő/segítő): rendezvény tevékenységeinek megszervezése céljából
• Részvétel időtartama: ellátás biztosítása, részvételi díj meghatározása és programszervezés céljából
• Igényelt szállás típus: ellátás biztosítása és részvételi díj meghatározása céljából
• Betegség, érzékenység: orvosi ellátás felmerülése esetén szükséges információ és megfelelő ellátás biztosítása céljából. 
• Jelentkezés vagy regisztráció időpontja: az adatok minőségének fenntartása, valamint a részvételi díj és esetleges kedvezmények meghatározása céljából.
• Előleg vagy részvételi díj befizetésének összege és időpontja: részvételi díj és esetleges kedvezmények meghatározása céljából.
• Jelentkezőre vonatkozó további információk, melyek a jelentkezés vagy a rendezvény szervezése során válnak ismertté az OIM számára.
Az adott rendezvényt követő év végéig vagy a rendezvényt követően a jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk és/vagy kezeljük az adatokat, melyek ezt követően anonimizálásra kerülnek.Az OIM illetékes munkatársai a szükséges mértékben rendelkeznek hozzáféréssel az adatokhoz.
Szociális pályázatAz érintett hozzájárulása, melyet a szociális pályázati űrlap önkéntes kitöltésével és beküldésével elfogadott.Pályázóra vonatkozó
• Név: azonosítás céljából.
• E-mail cím: kapcsolattartás céljából
• Telefonszám: kapcsolattartás céljából
• Születési dátum: pályázati feltételeknek való megfelelés eldöntéséhez.
• Pályázó városa, családi körülményei: pályázat elbírálása céljából
• Pályázóra és körülményeire vonatkozó további információk, melyek a beadott pályázat részeként válnak ismertté az OIM számára.
Az adott pályázati időszakot követő év végéig vagy a pályázó hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk és/vagy kezeljük az adatokat, melyek ezt követően anonimizálásra kerülnek.Az OIM illetékes munkatársai a szükséges mértékben rendelkeznek hozzáféréssel az adatokhoz.
Befizetések számlázása
(előleg, részvételi díj vagy adomány)
Az érintett hozzájárulása, melyet az online fizetéssel, az OIM internetes felületének használatával az ÁSZF-ben foglalt feltételeknek megfelelően, illetve a fizetési tranzakció elvégézésével elfogadott.
Számviteli jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelés.
• Befizető személy neve és címe: azonosítás és számla kiállítása céljából.
• Befizetett tétel neve, mennyisége, összege és pénzneme: számla kiállítás céljából.
• Befizetés időpontja: számla kiállítás, illetve rendezvényhez kapcsolódó befizetés esetén a részvételi díj meghatározása céljából.
• Tranzakció végrehajtásához szükséges adatok (így bankszámla tulajdonos neve, bankszámlaszáma): törvényi követelményeknek való megfelelés, valamint esetleges visszafizetés esetén a banki tranzakció végrehajtása céljából.
A számlázási adatok jogszabály alapján 8 évig megőrzésre kerülnek.

Az MPE és az OIM illetékes munkatársai a szükséges mértékben rendelkeznek hozzáféréssel az adatokhoz.

A pénzadományokkal kapcsolatos adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozó tájékoztatást lásd a következő (3.) pontban.

Web-analitika és jelentéskészítés:

Az OIM honlapjának fenntartásával és a honlap hatékonyságának mérésével és biztonságával kapcsolatos adatkezelés.

Az OIM elsőbbséggel bíró jogos érdeke a honlapjával kapcsolatos látogatói adatok mérése és a honlap biztonságának fenntartása.

A honlap látogatása során az OIM rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyére, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldalak címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

Az adatok legfeljebb 60 napig kerülnek megőrzésre, mely időszakot követően az adatok anonimizálásra kerülnek.

Az OIM illetékes munkatársai a szükséges mértékben rendelkeznek hozzáféréssel az adatokhoz.

Adatfeldolgozó.

Amennyiben a Felhasználó harmadik személy személyes adatait adja meg az OIM részére, úgy a Felhasználó szavatol azért, hogy a harmadik személy hozzájárulását az adatkezeléshez beszerezte vagy egyéb jogalappal rendelkezik az adatok szolgáltatásához.

Nem gyűjtünk gyermekektől személyes adatot. A honlapon 16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek. Az információk rendelkezésre bocsátásával Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Felhasználó az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Felhasználó köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Felhasználó köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az OIM a Felhasználóval személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Felhasználó köteles biztosítani, és az OIM-et ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

3. Különös feltételek a pénzadománnyal kapcsolatos adatkezelés esetén

Pénzösszeggel történő adományozás esetén (online kártyás fizetés) az érintettek az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak személyes adataiknak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, az adatkezelők részére történő továbbításához.

Az online fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy az OIM által a www.ifjusagimisszio.hu oldalain megadott alábbi személyes adatai továbbításra kerüljenek a Barion Payment Zrt, a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény (engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013), mint további adatkezelő részére, amely önállóan történő adatkezelése során az alábbi linken található módon kezeli az érintettek személyes adatait: https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/
A továbbított adatok köre: Befizető neve és címe, a befizetett tétel neve, mennyisége, összege, végösszege, pénzneme, befizetés időpontja.

A adományozás további részleteit az Online Fizetési Tájékoztató tartalmazza, melynek publikus címe:
https://www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/tajekoztato
Tájékoztatunk továbbá, hogy a bankkártya adatok megadása és az online fizetés a Barion Payment Zrt. oldalán történik, amely Szolgáltató a bankkártya adatokat az OIM felé nem továbbítja.
A bankkártyás fizetés részleteiről a Barion Fizetési Tájékoztatóban olvashatsz az alábbi oldalon: https://www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/bankkartyas-fizetes

4. Adatfeldolgozók

Az OIM a honlapja (wwwifjusagimisszio.hu) üzemeltetésével és hírlevél rendszerével kapcsolatos adatkezelési tevékenységeihez, valamint az online fizetés megvalósításához vesz igénybe adatfeldolgozót.

Adatfeldolgozó feladata a www.ifjusagimisszio.hu weboldal üzemeltetetése. A honlap látogatóinak és az OIM hírleveleire feliratkozók jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adataival kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység, személyes adatok elektronikus formában történő tárolása (hoszting szolgáltatás nyújtása), amely a hírlevélküldéshez szükséges személyes adatokra terjed ki. Az adatfeldolgozó a vele fennálló szerződés időtartama alatt rendelkezik hozzáféréssel a kezelt személyes adatokhoz.

Webtárhely:
Corner-Media Kft. (1201 Budapest, Helsinki út 94-95.)
 
Szerverterem és szerverüzemeltetés:
Invitel Zrt. (2040 Budaörs, Edison u. 4.)
 
Bankkártyás fizetés - a részleteket a 3. pont tartalmazza:
Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.)

5. A Felhasználók IP címével és sütikkel kapcsolatos adatkezelés

A Honlap látogatása és/vagy regisztráció során az OIM (illetve technikai kiszolgálója a Google Analytics) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az OIM honlapja a hatékonyabb működés, testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény növelése érdekében kis adatcsomagot, ún. sütiket használ. Az OIM honlapjának üzemeltetése során a rendszer az alábbi rendszerek Cookie fájljait, "sütiket" használja: Google Analytics (időbélyeg és egyedi azonosító), ifjusagimisszio.hu cookie időbélyeg és munkamenet azonosító.

6. Adatbiztonsági intézkedések

A Felhasználó személyes adatainak biztonságát a következő eszközökkel védjük: az OIM minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.
Az OIM, mint adatkezelő, és az általa igénybe vett adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Szükséges intézkedés gyanánt minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát garantálja, különösen:
• az OIM és az adatfeldolgozó a személyes adatokat elektronikus formában tárolja. A kezelt személyes adatokhoz az OIM és az adatfeldolgozó munkavállalói közül is csak a kezelt személyes adatokhoz kapcsolódó tevékenységek és feladatok teljesítésére felhatalmazott munkatársak férhetnek hozzá, akiket titoktartási kötelezettség terhel a kezelt személyes adatokkal kapcsolatosan;
• az OIM irodája zárt, elektronikus rendszereihez, nyilvántartásaihoz való hozzáférés jelszóval védett. Az OIM gondoskodik arról, hogy az adatkezelésben közreműködő munkatársai és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védje.

7. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
Amennyiben az OIM-mel kapcsolatan álló személyek adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az OIM-et a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségek egyikén, de elsősorban az oimkapcsolat[kukac]gmail.com címen.
Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az OIM felelős munkatársa haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, azonosítja az incidenst, és eldönti, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó, és gondoskodik a szükséges intézkedések végrehajtásáról.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

8. Felhasználói jogok a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

2018. május 25. napjától az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján Felhasználó jogosult többek között (az irányadó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett):
• tájékoztatást kapni arról, hogy kezelünk-e, illetve milyen személyes adatokat kezelünk róla, és hogy ezen adatokhoz hozzáférjen vagy azokról másolatot kérjen, és
• kérni személyes adatai helyesbítését, kiegészítését vagy törlését, ha az adatok pontatlanok vagy azokat nem a vonatkozó követelményeknek megfelelően kezelik, és
• személyes adatai OIM általi gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának korlátozását kérni, és
• bizonyos esetekben jogos okból tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, vagy visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (amely azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét),
• adathordozhatósághoz való jogát gyakorolni,
• tájékoztatást kapni azon harmadik személyekről, akik részére személyes adatai továbbításra kerültek, és
• bizonyos esetekben utasításokat adni arra vonatkozóan, hogy halála esetén hogyan kezeljük a személyes adatait.

9. Felhasználó jogorvoslati jogai

Ha Felhasználó feltételezi, hogy jogait megsértették, úgy az Infotv. 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy pedig Infotv. 21. § (2018. május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 79. cikk (1)-(2) bekezdése) szerint bírósághoz fordulhat az Adatkezelővel szemben, ahol Felhasználó szintén követelheti személyes adatai jogellenes kezelésből, vagy pedig az adatvédelem biztonsági követelménye megszegéséből eredően keletkező károk megtérítését. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ezúton tájékoztatjuk, hogy peres eljárás az érintett magyarországi lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékességgel rendelkező bíróság előtt is megindítható.

10. Adatvédelmi Tájékoztatás frissítése

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármikor frissítésre kerülhet abból a célból, hogy a mindenkori jogszabályi követelményeknek megfeleljünk.

A tájékoztató frissítésének dátuma:
Budapest, 2018.05.30.

MPE Országos Ifjúsági Misszió
www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Honlap Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat, képeket, logókat, grafikai terveket és adatokat szerzői jogok védik. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása kizárólag Honlap Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: MPE Országos Ifjúsági Misszió, Corner-Media Kft.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A Honlap Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A webhelyről értesüléseket átvenni csak a webhelyre való hivatkozással és pontos idézettel lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:
a) írásban engedélyt kért a honlap tulajdonosától,
b) nem módosítja az eredeti információt,
c) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A honlap neve szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Honlap Tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Honlap Tulajdonos pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Egyes márkák megnevezései és azok logói, megjelenésük, szlogenjük stb. a forgalmazott márka tulajdnosának szellemi tulajdona.


Tájékoztatjuk, hogy Honlap Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!


Kelt.: Budapest, 2018.05.10.

MPE Országos Ifjúsági Misszió
www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes

© 2018 www.ifjusagimisszio.hu - All rights reserved - Minden jog fenntartva.