ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az MPE Országos Ifjúsági Misszió tájékoztató, hitéleti rendezvényeivel kapcsolatos és adományok befizetésekre lehetőséget biztosító honlapjának (www.ifjusagimisszio.hu) használatára vonatkozó feltételeket.

Jelen tájékoztató nyelve: magyar.

Melléklet: jelen ÁSZF elválaszthatatlan része az Online Fizetési Tájékoztató és az Adatvédelmi Tájékoztató, melyek az alábbi publikus címen érhetőek el:

Online Fizetési Tájékoztató: https://www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/tajekoztato
Adatvédelmi Tájékoztató: https://www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/adatvedelem

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZERVEZET ÉS A FELHASZNÁLÓ:

Honlap tulajdonos:
Honlap tulajdonos neve: MPE Országos Ifjúsági Misszió (Továbbiakban: OIM)
Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 37.

Technikai ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 70 610 0210
Mail: oimkapcsolat "[kukac]" gmail "[pont]" com
Web: www.ifjusagimisszio.hu

Felhasználó:
Az a személy, aki az OIM internetes felületén rendezvényre jelentkezik, hírlevélre feliratkozik vagy e felületen keresztül előleget, részvételi díjat vagy adományt fizet be, illetve az OIM internetes felületét használja.

2. JELENTKEZÉS RENDEZVÉNYRE

Aktuális rendezvényeinkről az OIM hivatalos honlapján, facebook oldalán, illetve hozzájárulásod esetén e-mailben tájékozódhatsz. Ezeken a felületeken részletesen informálunk a rendezvény és a jelentkezés menetéről, részleteiről és minden fontos tudnivalóról.
Rendezvényeink esetében a programváltoztatás jogát fenntartjuk.

3. ONLINE FIZETÉS

Honlapunkon regisztráció nélkül is fizethetsz előlegeket, regisztrációs díjakat, adományokat a befizetési tétel kiválasztásával, az online fizetési folyamathoz szükséges mezők kitöltésével, valamint ezen szabályzat  elfogadásával.
Termék: A honlapra feltöltött valamennyi befizetési tétel az egyszerűség kedvéért terméknek minősül (pl. előleg, részvételi díj, adomány, stb.). Szervezetünk nem folytat kereskedői tevékenységet!
Online Fizetési Tájékoztatónk az alábbi linken is elérhető: https://www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/tajekoztato

Online fizetés menete:
Befizetési tétel választása: A https://www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/termekek/ listazas felület bal oldali menüpontjai segítségével választhatod ki, hogy melyik típusú tételt szeretnéd befizetni. Rendezvényeinkhez kapcsolódóan az előleget vagy a részvételi díjat tudod kiválasztani, illetve ha adományt szeretnél küldeni, azt is itt tudod megjelölni.

Befizetési lista: online katalógusunkban böngészve összeállíthatod befizetési listádat. A kiválasztott befizetési tétel oldalán megtalálod a "Befizetés indítása" gombot, melynek megnyomása után a kiválasztott befizetési tétel a listára kerül, a weboldal pedig ennek tartalmát tölti be és adja meg a befizetési tételek összértékét. Ekkor még tetszés szerint felvehetsz további befizetéseket, a listáról egyszerűen törölhetsz tételeket a "mínusz" vagy a "kuka" ikonra kattintva az adott elem sorában. Amennyiben összeállítottad a befizetési listád tartalmát és szeretnéd befizetni azokat, kattints a "Tovább" gombra. 

Ha technikai okok miatt téves ár jelenik meg az oldalon, a megrendelést nem tudjuk elfogadni, és telefonon vagy e-mailben felvesszük veled a kapcsolatot.
Online befizetés folyamata: az online befizetés indítási oldalon a "Fizetési mód kiválasztása" cím alatt a bankkártyás  fizetési mód kiválasztásával a következő lépés is betöltődik.
A "Számlázási adatok" cím alatt meg kell adnod a következőket: Kapcsolattartó = Te, mint kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma; Számlázási adatok = annak a magánszemélynek, cégnek vagy jogi személynek az adatai, akinek a nevére kéred a számlát (online megrendeléséhez minden esetben számlát állítunk ki az itt megadott adatokra, vagy hibás adatok esetén a kapcsolattartó személy nevére); Megjegyzés = egyéb fontos közlendők helye. Előleg vagy részvételi díj befizetése esetén kérjük mindenképpen írd a Megjegyzésbe az érintett jelentkezők, táborozók nevét.

Amennyiben utólag veszed észre, pl. a visszaigazoló e-mailünkből, hogy rosszul adtad meg az adatokat, úgy kérjük hogy haladéktalanul értesíts bennünket a Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeink egyikén: e-mailben vagy telefonon!

A befizetés befejezésére és érvényesítésére a "KIFIZETEM, TOVÁBB AZ ONLINE FIZETÉSHEZ" gomb megnyomásával nyílik lehetőség, amennyiben minden szükséges adatot megadtál a fentiek szerint. Ezzel elfogadod az ÁSZF-et és a részét képező Online Fizetési Tájékoztató t és Adatvédelmi Tájékoztatót.

Ezután a biztonságos online fizetéshez továbbirányítunk a Barion oldalára. Mi sosem kérünk el tőled banki adatokat! E-mailben sem. Ha e-mailes felhívást küldünk, mert jelentkeztél az egyik eseményünkre, de nem fizetted be a szükséges részvételi díjat, vagy előleget, akkor is ezen a felületen keresztül indíthatod el a befizetést, mely folyamat végén a Barion rendszerén fogod a szükséges összeget befizetni.

Csak sikeres befizetés esetén válik érvényessé az adományozás / rendezvényre történő befizetés és regisztráció.

A bankkártyás fizetésről bővebb tájékoztatást itt találsz…

4. Elállás:

Elállás - Rendezvényre történő jelentkezés és díjfizetés:
Amennyiben jelentkezel valamely rendezvényünkre és mégsem tudsz részt venni rajta, szükséges, hogy ennek tényéről haladéktalanul tájékoztass minket az oimkapcsolat[kukac]gmail.com címen.
Aktuális rendezvényeink jelentkezési feltételeiről, határidőiről és minden fontos tudnivalójáról az OIM hivatalos honlapján, facebook oldalán, illetve hozzájárulásod esetén e-mailben tájékoztatunk. Amennyiben díjköteles rendezvényünket mondod le, ezen tájékoztatóban és az aktuális rendezvényükre vonatkozó tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük a befizetett összegek visszatérítését. Kivételt képezhetnek a különös méltánylást igénylő esetek.
A rendezvény kezdete után beérkező lemondásokat semmilyen esetben sem tudjuk figyelembe venni.
 
Az elállás módja:

Ha elállási jogodat kívánod gyakorolni, erre vonatkozó kérelmedet a megadott feltételeknek megfelelően, határidőn belül az oimkapcsolat[kukac]gmail.com címen nyújthatod be. Ennek beérkezésétől számítva mielőbb, de legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus úton felvesszük veled a kapcsolatot. Amennyiben jelzésed megfelel az elállás feltételeinek, kérelmed kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül visszatérítjük az általad befizetett előleget. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulásodat adod. Elállási joggal, előre egyeztetett időpontban, székhelyünkön is élhetsz.

5. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság:

Az OIM a Felhasználó által megadott adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint a 2011. évi CXII. törvény).
A részletes Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi internetes címen érhető el, melyet a Felhasználó jelen szabályzattal együtt maradéktalanul elfogad: https://www.ifjusagimisszio.hu/adatvedelem-es-jog

6. Panaszkezelés, joghatóság, alkalmazandó jog:

Panaszügyintézés elektronikus formában, telefonon vagy postai úton történik az OIM fenti, illetve Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségein. Panaszodat kivizsgáljuk és annak eredményéről írásban 30 napon belül tájékoztatunk (ha e-mailt írtál, e-mailben válaszolunk).
AZ OIM és a Felhasználó kölcsönösen megállapodnak abban, hogy esetleges panaszaikat a másik féllel békés úton rendezik, azt nem publikálják, a panaszkezeléshez első körben igénybe veszik a Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131) békéltető szolgáltatását.
Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhatsz.
Az OIM és a Felhasználók egymás közötti jogviszonyában az irányadó jog - anyagi és eljárásjogi tekintetben egyaránt - a magyar jog.

7. Biztonság, felelősség korlátozás:

Az üzemeltető a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Felhasználóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.
Az OIM nem vállal felelősséget az internetes felületen nem az általa elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért. Az OIM minden információt a legjobb tudása szerint publikál, ennek ellenére elgépelések, pontatlanságok mégis adódhatnak - az ezekből adód következményekért az OIM nem vonható felelősségre és nem is vállal értük felelősséget.
Az OIM nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint internetes felületének és online befizetési szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárért és veszteségért; az OIM semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

8. Egyéb tudnivalók:

Az OIM  internetes felületének használatával minden Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja a jelen szabályzatot, valamint az Online Fizetési Tájékoztatót és tisztában van a befizetés menetével, továbbá elfogadja és megértette az Adatvédelmi Tájékoztatót is. A rendezvényre történő jelentkezést, befizetést, adományozást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha adataid megadásakor és befizetés során az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitöltöd. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az OIM felelősséget nem vállal.

Jelen weboldal bármilyen része, így a képi és szöveges tartalmak is kizárólag az OIM előzetes, írásos hozzájárulásával, és a forrás megjelölésével használhatók fel! Az írásos engedély nélkül felhasznált tartalmak használatáért Szolgáltató polgári peres úton érvényesíti jogait, hátrányait és kárát az érintettekkel szemben. Ugyanígy Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása szükséges az oldalra mutató link létrehozásához is: link kihelyezése történhet Szolgáltató felkérésére, e-mailben is.

Mellékletek:

Online Fizetési Tájékoztató: https://www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/tajekoztato
Adatvédelmi Tájékoztató: https://www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/adatvedelem

Jelen dokumentum, az alábbi publikus címről nyomtatható ki és archiválható:
https://www.ifjusagimisszio.hu/onlinefizetes/aszf

Kelt.: Budapest, 2018.06.15.

© 2018 www.ifjusagimisszio.hu - All rights reserved - Minden jog fenntartva.