Tizedesképző

Mózes, a Biblia egyik legnagyobb vezéralakja, azt a tanácsot kapja apósától, Jetrótól, hogy válasszon a nép közül istenfélő embereket, akiket tegyen „tizedesekké, ötvenedesekké, századosokká, ezredesekké” (2 Mózes 18:21-23). Ezzel a munkamegosztással Mózes terhei is csökkentek, a feladatok elvégése sokkal hatékonyabb lett, illetve a későbbiekben ebből a rétegből nőttek fel az új generáció vezetői is. Ez a példa inspirálta 2006 tavaszán az OIM vezetőit is, hogy hozzák létre a TIZEDES Csapatot.

Azzal a céllal jött létre, hogy legyen egy szolgáló csapat, ami az OIM munkáját segíti a táborok és konferenciák megszervezésében. Olyan fiatalokról van szó, akik már elkötelezettek a keresztény hit mellett, tagjai egy helyi közösségnek, ugyanakkor szeretnének országos szinten is szolgálni a saját korosztályuk felé. Ezeken az ifjúsági missziós rendezvényeken keresztül segítséget és lehetőséget is biztosítunk a tizedeseknek, hogy beálljanak a saját generációjukat érintő szolgálatba.

Célunk

A Tizedesképző egy olyan fiatalokból álló szolgáló csapat, amely jellemben és szellemileg is felkészült, teherhordozásra és tanításra alkalmas, folyamatosan fejlődő, és az ajándékai szerint szolgál a saját generációjában. Kifejezetten törekszünk arra, hogy mindenki a saját tehetségének megfelelően tudjon kibontakozni, illetve ki tudja magát próbálni új kihívásokban is. A csapathoz pásztori ajánlás alapján lehet csatlakozni.

Találkozóink kéthavi rendszerességgel, hétvégenként kerülnek megrendezésre, ahol az imádkozás, dicsőítés és a csoportos bibliatanulmányozás mellett az előttünk álló programokat ismertetjük, készítjük elő.

Fontos eleme a képzésnek, a fiatalok egységes csapattá kovácsolása és a szellemi - gyakorlati feladatok közötti egyensúly megtartása.


Nézd meg programjainkat, tevékenyégeinket is...


© 2014-2019 Copyright ifjusagimisszio.hu, Minden jog fenntartva - All rights reserved.